top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz
bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: www.naszaatlanta.com (zwanej
dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich
danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane
oraz jak są chronione.
§1. Informacje podstawowe.
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Joanna Grączewska przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności
Gospodarczej pod firmą: Dietetyka Joanna Grączewska z siedzibą Jabłonna (05-110) ul.
Akademijna 6 m.33, NIP: 536-175-96-60
Oraz
Agnieszka Wojciechowska przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o
Działalności Gospodarczej pod firmą: AGNES Agnieszka Wojciechowska siedzibą Oława (55-200)
ul. Szkolna 31A, NIP: 912-128-24-79
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
1) poczty e-mail: dietetyka_szs@wp.pl , naszaatlanta@gmail.com
2) telefonicznie: 513-131-066, 696-544-980

§2. Zasady przetwarzania danych.
1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.
1. Twoje dane będziemy przetwarzać:
1) w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam
bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci
odpowiedzi.
2) w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu
plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy
ruchu na stronie.
2. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:
1) jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte.
Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić
się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.
2) jeśli skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w
postaci twojego adresu e-mail oraz imienia. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia
przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie.
3) pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach
cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych
użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po
złożeniu przez Ciebie sprzeciwu.


§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji
międzynarodowej.
1. Odbiorcą Twoich danych osobowych jest podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy
ruchu na naszej stronie (np. Google Analytics);
2. Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

§5. Termin przechowywania danych.
Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe. Jeśli
przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje
dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub
sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy
prawnie uzasadniony interes Administratora.

§6. Prawa użytkowników.
1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
1) dostępu do treści swoich danych oraz
2) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
3) prawo do przenoszenia danych,
4) prawo wniesienia sprzeciwu,
5) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie,
chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez
Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych
względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora.
2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie
internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§7. Pliki cookies.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub
smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies –
ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas
ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
3. Cechy plików cookies:
1) dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie
Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą,
którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała
problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
2) pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
3) tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem
Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie
odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
4) pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie
dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie
jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
6. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego
opcji.
7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów.
Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
8. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
9. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej
przeglądarki internetowej.
10. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj
odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

bottom of page